முக்கிய செய்திகள்

இலங்கை செய்திகள்

இலங்கை செய்திகள்

இந்திய செய்திகள்

உலக செய்திகள்

“மகனை தூக்கிலிடுமாறு கூறிவிட்டு பிக்குனியாக மாறிய தாய் : குருநாகலில் சம்பவம்

தனது மகனை தூக்கிலிடுவதை தான் எதிர்க்கப்போவதில்லை என நீதிமன்றுக்கு கடிதம் ஒன்றை எழுத்தி வைத்துவிட்டு, தாய் ஒருவர்…