மாற்றுத்திறனாளிகள் விளையாட்டு விழா எதிர்வரும் யூலை மாதம் நடாத்தப்படவுள்ளது….

மாற்றத்தை நோக்கி மாற்றுத் திறனாளிகள் என்னும் தொனிப்பொருளில்…..

மாற்றுத் திறனாளிகள் விளையாட்டு விழா எதிர்வரும் யூலை மாதம் நடாத்த உயிரிழை மாற்றுத்திறனாளிகளின் அமைப்பு ஏற்பாடு செய்துள்ளது. உயரிழை அமைப்பினரால் நடாத்தப்பட்ட ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது..

இவ்விளையாட்டுப்போட்டியில் வடமாகாணத்தை சேர்ந்த மாற்றுத்திறனாளிகள் கலந்து கொண்டு தமது திறமையினை வெளிப்படுத்தவுள்ளனர்..

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

You might also like