இலங்கை போக்குவரத்து சபையில் பதவி வெற்றிடங்கள்

VACANCIES SRI LANKA TRANSPORT BOARD – CIVIL ENGINEER AND ASSISTANT CIVIL ENGINEER

இலங்கை போக்குவரத்து சபையில் பதவி வெற்றிடங்கள்

வெற்றிடங்களின் எண்ணிக்கை – 10

விண்ணப்ப முடிவுத்திகதி :- 06.06.2018

.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

You might also like