தொலைபேசி மூலம் பரீட்சை முடிவுகளை கீழ்வரும் முறையில் அறிந்து கொள்ளலாம்

தொலைபேசி மூலம் பரீட்சை முடிவுகளை கீழ்வரும் முறையில் அறிந்து கொள்ளலாம்.

DAILOG – EXAMS (INDEX NO) Send to 7777

MOBITEL- EXAMS (INDEX) Send to 8884

ETISALAT- EXAMS (INDEX) Send to 3926

AIRTEL- EXAMS (INDEX) Send to 7545

HUTCH- EXAMS (INDEX) Send to 8888

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

You might also like