அமெரிக்க டொலருக்கு நிகராக இலங்கை ரூபாவின் பெறுமதிக்கு ஏற்பட்டுள்ள நிலை..!!

அமெரிக்க டொலருக்கு நிகரான இலங்கை ரூபாவின் பெறுமதி இன்றைய தினமும் பாரிய வீழ்ச்சியடைந்துள்ளது.

அமெரிக்க டொலருக்கு இணையாகரூபாவின்பெறுமதிமேலும்வீழ்ச்சியடைந்துள்ளது.இதற்கிணங்க இன்று டொலரின் விற்பனை விலை 164 ரூபாவாகக் காணப்படுகின்றது.அமெரிக்க டொலரின் கொள்முதல் பெறுமதி 160 ரூபா 94 சதமாகக் காணப்படுகின்றது.2015 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் டொலரின் பெறுமதி 132 ரூபாவாகக் காணப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது.

டொலர் தொடர்பில் கொள்வனவாளர்களிடையே காணப்படும் கேள்வி நிலைமையே இலங்கை ரூபாவின் வீழ்ச்சிக்கான பிரதான காரணம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

You might also like