வடக்கில்10 பிரதேச செயலர்கள் உள்நாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சினால் உள்ளக இடமாற்றம்..

வடக்கில்10 பிரதேச செயலர்கள் உள்நாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சினால்  உள்ளக இடமாற்றம்..

மன்னார் மற்றும் யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தின் பல பிரதேச செயலாளர்களிற்கு நேற்றைய தினம் ஒரே நாளில் உள்நாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சினால் உள்ளக இடமாற்றம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
வடக்கின் 5 மாவட்டத்தின் 2 மாவட்டங்களான யாழ்ப்பாணம் மற்றும் மன்னார் மாவட்டங்களில் 10 பிரதேச செயலாளர்களிற்கு மாவட்டங்களிற்கு உட்பட்ட உள்ளக இடமாற்றம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த இடமாற்றங்களிற்கான அறிவுறுத்தல் கடிதங்கள் நேற்றைய தினம் குறித்த பிரதேச செயலாளர்களிற்கு நேற்றைய தினம் எழுத்தில் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன் பிரகாரம் மன்னார. மாவட்டத்தின் 5 பிரதேச செயலாளர் பிரிவுகளில் 4 பிரதேச செயலாளர்களிற்கு உள்ளக இடமாற்றம் வழங்கப்பட்டுள்ளதோடு யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தின் 15 பிரதேச செயலாளர்களில் 6 பிரதேச செயலாளர்களிற்கும் குறித்த உள்ளக இடமாற்றத்திற்கான கடிதம் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன் பிரகாரம் குறித்த இடமாற்றங்கள் உடனடியாக அமுலுக்கு வரும் வகையிலேயே இந்த இடமாற்றம் வழங்கப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

You might also like