யாழ்ப்பாணத்தின் உத்தியோகபூர்வ முடிவுகள்.

யாழ்.மாநகர சபை

தமிழரசு கட்சி :- 16

ஈழமக்கள் ஜனநாயக கட்சி :- 10

அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் :- 13

தமிழர் விடுதலைக்கூட்டணி :- 01

ஐக்கிய தேசிய கட்சி :- 03

ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி :- 02

நல்லூர் பிரதேச சபை.

தமிழரசு கட்சி :- 06

ஈழமக்கள் ஜனநாயக கட்சி :- 04

அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் :- 05

தமிழர் விடுதலைக்கூட்டணி

ஐக்கிய தேசிய கட்சி :- 01

ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி :- 01

சுயேட்சை குழு :- 02

சாவகச்சேரி நகர சபை
தமிழரசு கட்சி :- 05

ஈழமக்கள் ஜனநாயக கட்சி :- 03

அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் :- 06

ஐக்கிய தேசிய கட்சி :- 01

ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி :- 02

தமிழர் சமூக ஜனநாயக கட்சி :- 01

சாவகச்சேரி பிரதேச சபை
தமிழரசு கட்சி :- 13

ஈழமக்கள் ஜனநாயக கட்சி :- 04

அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் :- 06

தமிழர் விடுதலைக்கூட்டணி :- 02

ஐக்கிய தேசிய கட்சி :- 02

ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி :- 03

தமிழர் சமூக ஜனநாயக கட்சி :- 01

பருத்தித்துறை பிரதேச சபை
தமிழரசு கட்சி :- 08

ஈழமக்கள் ஜனநாயக கட்சி :- 03

அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் :- 04

தமிழர் விடுதலைக்கூட்டணி :- 02

ஐக்கிய தேசிய கட்சி :- 01

ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி :- 02

ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன :- 01

வல்வெட்டித்துறை நகரசபை
தமிழரசு கட்சி :- 07

ஈழமக்கள் ஜனநாயக கட்சி :- 02

அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் :- 02

தமிழர் விடுதலைக்கூட்டணி :- 01

ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி :- 01

சுயேட்சை குழு :- 04

வடமராட்சி தென் மேற்கு பிரதேச சபை
தமிழரசு கட்சி :- 09

ஈழமக்கள் ஜனநாயக கட்சி :- 03

அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் :- 07

தமிழர் விடுதலைக்கூட்டணி :- 03

ஐக்கிய தேசிய கட்சி :- 02

ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி :- 07

வலி. வடக்கு பிரதேச சபை
தமிழரசு கட்சி :- 17

ஈழமக்கள் ஜனநாயக கட்சி :- 08

அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் :- 06

தமிழர் விடுதலைக்கூட்டணி :- 02

ஐக்கிய தேசிய கட்சி :- 02

ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி :- 04

வலி. கிழக்கு பிரதேச சபை.
தமிழரசு கட்சி :- 13

ஈழமக்கள் ஜனநாயக கட்சி :- 06

அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் :- 06

தமிழர் விடுதலைக்கூட்டணி :-03

ஐக்கிய தேசிய கட்சி :- 01

ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி :- 03

சுயேட்சை குழு :- 04

வலி.தென் மேற்கு பிரதேச சபை
தமிழரசு கட்சி :- 12

ஈழமக்கள் ஜனநாயக கட்சி :- 07

அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் :- 04

தமிழர் விடுதலைக்கூட்டணி :- 02

ஐக்கிய தேசிய கட்சி :- 02

ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி :- 01

ஊர்காவற்துறை பிரதேச சபை
தமிழரசு கட்சி :- 05

ஈழமக்கள் ஜனநாயக கட்சி :- 07

அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் :- 01

வேலணை பிரதேச சபை
தமிழரசு கட்சி :- 08

ஈழமக்கள் ஜனநாயக கட்சி :- 06

அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் :- 01

தமிழர் விடுதலைக்கூட்டணி :- 01

ஐக்கிய தேசிய கட்சி :- 01

ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி :- 01

ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன :- 02

வலி.தெற்கு பிரதேச சபை.
தமிழரசு கட்சி :- 12

ஈழமக்கள் ஜனநாயக கட்சி :- 07

அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் :- 04

தமிழர் விடுதலைக்கூட்டணி 02

ஐக்கிய தேசிய கட்சி :- 02

ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி :- 01

காரைநகர் பிரதேச சபை
தமிழரசு கட்சி :- 03

ஈழமக்கள் ஜனநாயக கட்சி :- 02

சுயேட்சை குழு :- 03

அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் :- 01

ஐக்கிய தேசிய கட்சி :- 02

பருத்தித்துறை நகர சபை
அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் :- 06

தமிழரசு கட்சி :- 05

ஈழமக்கள் ஜனநாயக கட்சி :- 02

தமிழர் விடுதலை கூட்டணி :-01

ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி :- 00

சுயேட்சை குழு :- 01

வலி.மேற்கு பிரதேச சபை
தமிழரசு கட்சி :- 09

ஈழமக்கள் ஜனநாயக கட்சி :- 04

அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் :- 06

தமிழர் விடுதலைக்கூட்டணி :-

ஐக்கிய தேசிய கட்சி :- 03

ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி :- 01

சுயேட்சை குழு :- 02

நெடுந்தீவு பிரதேச சபை
தமிழரசு கட்சி :- 04

ஈழமக்கள் ஜனநாயக கட்சி :- 06

சுயேட்சை குழு :- 02

ஐக்கிய தேசிய கட்சி :- 01

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

You might also like