மீண்டும் அதிகரித்துள்ள டெங்கு நோயாளர்களின் எண்ணிக்கை

டெங்கு நோயாளர்களின் எண்ணிக்கை மீண்டும் அதிகரித்துள்ளது. இதன்படி இவ்வருடம் இதுவரை பதிவாகியுள்ள டெங்கு நோயாளர்களின் எண்ணிக்கை 21,028 ஆகும். கொழும்பு மாவட்டத்திலேயே அதிக டெங்கு நோயாளர்கள் பதிவாகியுள்ளனர்.
இதன்படி இந்த வருடத்தின் இதுவரையான காலப்பகுதியில் கொழும்பு மாவட்டத்தில் 4,527 டெங்கு நோயாளர்கள் இனங்காணப்பட்டுள்ளனர்.

அதே நேரத்தில் அவை மேலே காணப்படுகின்றன. மாகாணத்தில் அதிக டெங்கு நோயாளர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர் கடந்த சில நாட்களாக நாட்டின் பல பகுதிகளில் மழை பெய்து வருகிறது.
இந்நிலையில் டெங்கு காய்ச்சலை தடுக்கும் வகையில் சுற்றுப்புறத்தை தூய்மையாக வைத்திருக்க வேண்டும் என சுகாதாரத்துறையினர் பொதுமக்களிடம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். டெங்கு நோயாளர்களின் எண்ணிக்கை மீண்டும் அதிகரித்துள்ளது.

இதன்படி இவ்வருடம் இதுவரை பதிவாகியுள்ள டெங்கு நோயாளர்களின் எண்ணிக்கை 21,028 ஆகும். கொழும்பு மாவட்டத்திலேயே அதிக டெங்கு நோயாளர்கள் பதிவாகியுள்ளனர்.
இதன்படி இந்த வருடத்தின் இதுவரையான காலப்பகுதியில் கொழும்பு மாவட்டத்தில் 4,527 டெங்கு நோயாளர்கள் இனங்காணப்பட்டுள்ளனர். அதே நேரத்தில் அவை மேலே காணப்படுகின்றன.

மாகாணத்தில் அதிக டெங்கு நோயாளர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர் கடந்த சில நாட்களாக நாட்டின் பல பகுதிகளில் மழை பெய்து வருகிறது.

இந்நிலையில் டெங்கு காய்ச்சலை தடுக்க சுற்றுப்புறத்தை தூய்மையாக வைத்திருக்க வேண்டும் சுகாதாரத் துறை பொதுமக்களுக்கு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளது.