இலங்கை முதலீட்டுச் சபையில் பதவி வெற்றிடங்கள்

VACANCIES IN BOARD OF INVESTMENT OF SRI LANKA

இலங்கை முதலீட்டுச் சபையில் பதவி வெற்றிடங்கள்

வெற்றிடங்களின் எண்ணிக்கை – 7

 விண்ணப்ப முடிவுத்திகதி :- 08.06.2018

தவறாமல்  LIKE & SHARE செய்யுங்கள்.
உங்களது நண்பர்களும் பிரயோசனம் அடைவர்கள்

இலங்கை முதலீட்டுச் சபையில் பதவி வெற்றிடங்கள்

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

You might also like