ஜோன் கொதலாவல பல்கலைக் கழக வைத்தியசாலை பதவி வெற்றிடங்கள்

VACANCIES IN UNIVERSITY HOSPITAL OF GENERAL SIR JOHN KOTELAWALA DEFENSE UNIVERSITY

அரச பதவி வெற்றிடங்கள்

ஜோன் கொதலாவல பல்கலைக் கழக வைத்தியசாலை

வெற்றிடங்களின் எண்ணிக்கை – 19

விண்ணப்ப முடிவுத்திகதி :- 10.06.2018

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

You might also like