வேலைவாய்ப்பு

வேலைவாய்ப்பு

சமுர்த்தி வங்கிகளில் கணினி பயிற்சியாளர்களின் (Computer Trainee) சேவையை பெற்றுக்கொள்ளல்

சமுர்த்தி அபிவிருத்தி திணைக்களத்தின் கீழான சமுர்த்தி வங்கிகளில் கணினி பயிற்சியாளர்களாக கடந்த காலங்களில் தகுதியான இளைஞர் யுவதிகள் சேர்க்கப்பட்டு நாளாந்த கொடுப்பனவு அடிப்படையில் சம்பளம் வழங்கப்பட்டு வந்தது. இன் நடைமுறை சில...

கொழும்பு பல்கலைக்கழக நூலக உதவியாளர் வேலைவாய்ப்பு வெற்றிடம்

கொழும்பு பல்கலைக்கழக நூலக உதவியாளர் வேலைவாய்ப்பு வெற்றிடம் விண்ணப்ப முடிவு : 2019.02.28 University of Colombo School of Computing

மாநகர மற்றும் மேல் மாகாண அபிவிருத்தி அமைச்சு வேலைவாய்ப்பு வெற்றிடங்கள்

மாநகர மற்றும் மேல் மாகாண அபிவிருத்தி அமைச்சு வேலைவாய்ப்பு வெற்றிடங்கள் Ministry of Megapolis & Western Development - Job Vacancies Closing Date : February 2019.02.28

கார்கில்ஸ் வங்கியில் Branch Manager வேலைவாய்ப்பு

கார்கில்ஸ் வங்கியில் Branch Manager வேலைவாய்ப்பு வெற்றிடங்கள் ஆர்வம் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பியுங்கள் Post Of - Branch Manager Closing Date:2019.02.28 Email:[email protected]

அரச பதவி வெற்றிடங்கள்

அரச பதவி வெற்றிடங்கள் தகுதியானவர்கள் உடன் விண்ணப்பிக்கவும்

உயர்கல்வி மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் அமைச்சின் கீழ் வேலைவாய்ப்பு

உயர்கல்வி மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் அமைச்சின் கீழ் க.பொ.த (சா.த) தரத்தில் சித்தியடைந்தவர்களுக்கு வேலைவாய்ப்புக்கள் ஆர்வமுள்ளவர்கள் உடன் விண்ணப்பிக்கவும். இத்தகவலை அவசியம் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பகிரவும்.

உயர்கல்வி மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் அமைச்சின் கீழ் பதவி வெற்றிடங்கள்

Vacancies in Ministry of Higher Education & Cultural Affairs Science  and Technology Human Resource Development Project உயர்கல்வி மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் அமைச்சின் கீழ் பதவி வெற்றிடங்கள் 1. முகாமைத்துவ உதவியாளர் 2....

அரச ஈட்டு முதலீட்டு வங்கியில் பதவி வெற்றிடங்கள்

HDFC Bank - Vacancies The HDFC Bank is a licensed specialized Bank Quoted in the Colombo Stock Exchange. We are looking for competent, Dynamic &...

அரச வர்த்தமானி அறிவித்தல் – 2018.06.08

Sri Lankan Government Gazette - 2018.06.08